03 พฤษภาคม 2567

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
        วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


14 มีนาคม 2567

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
แบบเอกสารต่างๆ

+ ประวัติผู้สมัคร
+ ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า
+ ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง
+ ใบสมัครผู้แทนครู
+ ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ
+ แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
+ แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน
+ แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า
+ แบบเสนอชื่อผู้ปกครอง
+ แบบเสนอชื่อผู้แทนครู
+ แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

07 กุมภาพันธ์ 2567

การรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


01 ตุลาคม 2565

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ที่โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เอกสารประกาศ คลิกที่ด้านล่างนี้ ...

15 กันยายน 2565

โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร คลิ๊กที่ด้านล่างนี้สอบถามรายละเอียด
ครูพรทิพย์ อินตา โทรศัพท์ 0981159225

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว         วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ...