ครู อาจารย์ บุคลากร

อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

หรือ คลิกดูข้อมูลเบื้องต้นที่นี่...

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ที่โรงเรียนบ้านสำโรงพ...