ติดต่อสอบถาม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1033530564 
รหัส Smis 8 หลัก : 33030116 
รหัส Obec 6 หลัก : 530564 
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสำโรงพลัน 
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansamrongplan 

ที่อยู่ : หมู่ที่ 15 บ้านสำโรงพลัน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 
โทรศัพท์ : 045-673239 โทรสาร : 045-673239 

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 เมษายน พ.ศ. 2477
 อีเมล์ : samrongplan15@gmail.com 
เว็บไซต์ : http://www.samrongplan.ac.th 
Facebook : www.fb.com/srp.ssk 

กลุ่มโรงเรียน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลไพรบึง 


Messenger: m.me/srp.ssk


พิกัด แผนที่ Google Maps: 14.714556, 104.357695

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว         วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ...