ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการ โรงเรียน
ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ ทิพย์รักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียน : บ้านสำโรงพลัน
โทรศัพท์ : 0856825495

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ที่โรงเรียนบ้านสำโรงพ...