รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว         วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ...