03 พฤษภาคม 2567

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
        วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว         วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ...