01 ตุลาคม 2565

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ที่โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เอกสารประกาศ คลิกที่ด้านล่างนี้ ...

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว         วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ...