15 กันยายน 2565

โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร คลิ๊กที่ด้านล่างนี้สอบถามรายละเอียด
ครูพรทิพย์ อินตา โทรศัพท์ 0981159225

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบเอกส...